การยอมจำนนไม่ใช่ว่าเราอยากทำอะไรให้สำเร็จเพื่อพระเจ้า หากเป็นความสัตย์ซื่อต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำเพื่อพระองค์
เอ็ดมันด์ ชาน