บางครั้งคุณอาจต้องเลือกหนทางที่ยาก แทนที่จะเลือกหนทางง่ายๆ แม้แต่พระเยซูก็ทรงต่อสู้ในเรื่องนี้ เมื่อพระองค์รู้ว่าใกล้ถึงเวลาที่พระองค์จะถูกตรึง ... คุณก็พบทางเลือกแบบเดียวกัน คุณจะอยู่เพื่อเป้าหมายความสบายและความสุขของคุณเอง หรือคุณจะใช้ชีวิตที่เหลือของคุณเพื่อพระสิริของพระเจ้า โดยรู้ว่าพระองค์ทรงสัญญาจะประทานบำเหน็จนิรันดร์แก่คุณ พระคัมภีร์กล่าวว่า "ผู้ใดที่หวงชีวิตของตน ก็จะทำลายชีวิตนั้น แต่ถ้าท่านสละมัน ... ท่านจะมีชีวิตตลอดไป" (ยน 12:25)
ริค วอร์เรน
The Purpose Driven Life